APTE

BROSURI

CONTACT

Str. Callimachi, Secotr 2

+40 21 316 9633

apte@apte.org.ro

+40 21 316 9634

DESPRE APTE

Asociația pentru Promovarea Tehnologiei Electronice are în prezent 88 de membri. APTE a fost înfiinţată în anul 2002, de către Centrul pentru Electronică Tehnologică și Tehnici de Interconectare, UPB-CETTI, și membrii extrem de respectați ai industriei electronice, pentru a susține educaţia în domeniul packaging-ului electronic, într-un climat de încredere, etică și responsabilitate socială.

În plus față de domeniile științelor inginereşti, microelectronică și packaging, activităţile de formare includ şi zonele de afaceri şi economice.

APTE oferă anual un set de cursuri de scurtă durată în domeniul packaging-ului electronic, standarde și certificare, management, organizare industrială, destinate să servească nevoilor industriei electronice. APTE organizează și sponsorizează anual Simpozionul Internațional pentru Proiectare si Tehnologia pachete electronice și TIE Elevi Concursul profesional

 

APTE este Entitatea de Management (EMC) a cluster-ului ELINCLUS, în această calitate primind distincția Bronze Label din partea ESCA (Secretariatul European pentru Evaluarea Clusterelor – “The European Secretariat for Cluster Analysis[1]”).

 

[1] Lista cluster-elor Europene a căror activitate a fost analizată este prezentă la adresa: http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters

PROIECTE DE CERCETARE DERULATE

PROIECT INTERREG DA-SPACE

Asociația pentru Promovarea Tehnologiilor Electronice (APTE), împreună cu doisprezece parteneri străini, a devenit parte a proiectului DA-SPACE european, care va oferi condițiile pentru realizarea de idei și inovații pentru toți oamenii de toate vârstele. Scopul proiectului DA-SPACE, și anume Programul transregional Dunărea Interreg, este de a crea laboratoare deschise de inovare pentru a sprijini tinerii inovatori și ideile lor în regiunea Dunării.

Spațiul experimental deschis, care va fi creat în Inventarul inventatorului, va găsi sprijin din partea unor inovatori selectați care, sub îndrumarea experților din industrie, mentori și specialiști din industrie, se vor concentra asupra transformării ideilor în inovații reale. Acest proces va include, de exemplu, testarea modelelor de afaceri, educație și formare individuală. Subiectele de soluționare vor fi create de întreprinderi industriale, ministere, asociații, centre de inovare și tehnologie, agenții de tehnologie și alte organisme profesionale. Proiectul DA-SPACE va contribui astfel la consolidarea cooperării transnaționale și transsectoriale între universități, incubatoare de afaceri, întreprinderi mici și mijlocii și instituții publice din regiune. Departamentul pentru Managementul Proiectelor și Transferul Tehnologic la Rectoratul CTU va asigura nu numai realizarea obiectivelor și rezultatelor proiectului, ci și crearea strategiei de comunicare a proiectului, planurile de comunicare și realizarea activităților de comunicare ale proiectului.

Începerea proiectului: 1. 1. 2017

Sfârșitul proiectului: 30. 6. 2019

Buget total (EUR): 1 787 166,5

ERDF: 1 342 128,75

IPA: 176,962.77

ENI: 0

Numărul apelului: 1

Proiectul este finanțat din fonduri ale Uniunii Europene (FEDER, IPA).

Persoana de contact: Dr. Eng. Bogdan Mihailescu

PROIECT POSCCE ESCA-IPS

Investiții pentru viitorul dumneavoastră!

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013”

– co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională –

Axa prioritară: 1 „Un sistem de producție inovativ și coeficient”

Domeniul major de intervenţie: D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”

Operaţiunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere”

Persoane de contact:

Paul Svasta, e-mail: paul.svasta@apte.org.ro, telefon: 021 3169633

Florentina STALINESCU, e-mail: florentina.stalinescu@apte.org.ro,

tel: 021 3169633, fax: 021 3169634

PROIECT POSDRU "ACTIV"

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Centrul de Electronică Tehnologică şi Tehnici de Interconectare (UPB-CETTI), împreună cu partenerii săi (Asociaţia pentru Promovarea Tehnologiei Electronice, Svasta ICG, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă OLT, Camera de Comerţ şi Industrie Argeş şi Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare) implementează proiectul ”ACTIV PE PIAŢA MUNCII: Formarea şi dezvoltarea de competenţe pentru creşterea ocupării în electronică şi mecatronică” (ACTIV), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară: 5, Promovarea măsurilor active de ocupare, domeniul major de intervenţie: 5.1, Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare, cod contract: POSDRU/125/5.1/S/133562, începând cu data de 02.04.2014.

FORŢĂ DE MUNCĂ COMPETITIVĂ LA NIVEL GLOBAL

O forță de muncă competitivă la nivel global, cu o pregătire teoretică și practică, trebuie să fie instruită. Pe lângă domeniile științei, ingineriei, microelectronicii și ambalării, această formare trebuie să cuprindă domeniile mai largi ale afacerilor, economiei, eticii, culturii străine și limbilor străine.

Asociația pentru Promovarea Tehnologiei Electronice APTE

Asociația pentru Promovarea Tehnologiei Electronice are în prezent 88 de membri. APTE a fost înființată în 2002 de către Centrul pentru Tehnologia Tehnologică și Tehnică de Interconectare UPB-CETTI și membrii ai industriei electronice, respectați pentru susținerea educației în domeniul ambalajelor electronice, într-un climat de încredere, etică și responsabilitate socială.

Vrei să devii membru ELINCLUS?