Domenii de activitate

Industria electronică fiind o industrie de tip orizontal, ce asigură produselor realizate un pregnant caracter inovativ a căror caracteristică este reprezentată de o valoare adăugată mare, clusterul ELINCLUS preconizează susţinerea întregului lanţ valoric implicat în realizarea de produse. Printre multitudinea domeniilor, concentrarea va fi asupra mecatronicii, auto, aerospaţial, naval, agricultură şi comunicaţii  la un nivel de calitate şi fiabilitate corespunzător cerinţelor de exploatare, service, concepţie şi fabricaţie determinate de condiţiile de funcţionare mecano-climatice extreme caracteristice acestor domenii, respectiv susţinerea cercetării şi a fabricaţiei de produse electronice dedicate mecatronicii şi/sau aplicaţiilor de larg consum.

Mecatronica

Mecatronica este combinația sinergetică ṣi sistematică  a mecanicii,electronicii ṣi a informaticii în timp real.

Auto

În prezent sistemele electronice de pe automobile cunosc o dezvoltare fără precedent. Pentru automobilele de lux se estimează că sistemele electronice reprezintă aproximativ 23% din costul total al automobilului. De asemenea, experţii estimează că aproximativ 80% din inovaţiile aduse în domeniul auto fac parte din categoria sistemelor electronice.

Aerospatial

Ingineria aerospațială este un sistem complex de aplicativitate științifică (din cadrul ingineriei) prin care succesiv se imaginează, proiectează, fabrică și exploatează dispozitive denumite generic aparate de zbor, capabile să zboare în atmosfera gazoasă și/sau în spațiul cosmic.

Naval

În domeniul naval se folosește electronica, la fel ca și în celelalte domenii, din ce în ce mai mult în ultimii ani.

Agricultura

Agricultura este știința, arta sau practica care se ocupă cu procesul producerii de hrană vegetală și animală, fibre, respectiv diverse materiale utile prin cultivarea sistematică a anumitor plante și creșterea animalelor.

Comunicații

comunicație este o transmitere de date și informații, deci de natură tehnică, implicând o conexiune între două sau mai multe puncte distincte.