Centrul de cercetari avansate al AOSR - CCA-AOSR

BROSURI

CONTACT

Splaiul IndependenŃei nr. 54 sector 5

00-4021/314.74.91

aosromania@yahoo.com

00-4021/314.75.39

DESPRE CCA – AOS

Centrul de Cercetări Avansate al A.O.S.R. are rolul de a contribui la dezvoltarea ştiinţei, prin aport la realizarea programelor de interes naţional si international, a programelor prioritare ale AOSR şi a programelor proprii de cercetare.

PROIECTE DE CERCETARE DERULATE

PROGRAM RELANSIN, SUBPROGRAMUL 8 - APARARE

Sistem integrat pentru managementul global al urgenţelor (crizelor) şi reducerea riscului SIMUR (program RELANSIN), Elaborare, proiectare, execuţie, testare.Sistem integrat pentru managementul global al urgenţelor (crizelor) şi reducerea riscului SIMUR (program RELANSIN), Elaborare, proiectare, execuţie, testare.

Durata proiectului: 26 luni [11 sep 2000 – 15 dec 2002]

BUGET = 1.825 milioane lei

PROGRAMUL NAŢIONAL RELANSIN, SUBPROGRAMUL 8 – APARARE,

Aprobat de: AMCSIT – POLITEHNICA

Contract nr. 1434/31.07.20001

Contractor: ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMÂNIA

Cofinanţator: CN “ROMARM” S.A.

Durata proiectului: 41 luni [11 sep 2001 – 15 dec 2004]

Elaborat de: Academia Oamenilor de Stiinta din România

BUGET = 2.000 milioane lei

Sistem de protecţie împotriva acţiunii nocive a zgomotului de joasă frecvenţă / infrasunetelor – realizare surse secundare – PROTINFRA (program RELANSIN), realizare sistem surse secundare generatoare de câmp sonor de joasă frecvenţă, elaborarea unor soluţii constructive de principiu privind generarea infrasunetelor

Programul RELANSIN, PNCDI

”Model extins de predicţie a propagării/atenuării zgomotului intens de joasă frecvenţă în câmp liber – Studiu de caz: Zgomotul generat de explozii”

Programul RELANSIN, PNCDI

Subprogram: APĂRARE,

Tipul proiectului: PED

Acronimul Propunerii: MODPEX

Data proiectului: 24.06.2004