ADRBI

BROSURI

CONTACT

Str. Mihai Eminescu, nr. 163, etaj 2, sector 2

(021) 315.96.59

contact@adrbi.ro

DESPRE ADRBI

Domeniu de activitate:

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) este o instituție neguvernamentala, non profit de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în baza Legii 315/2004.

 

Principalele activităţi ale ADRBI

  • Elaborarea şi reactualizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR), a planurilor şi programelor aferente la nivelul regiunii
  • Asigurarea managementului tehnic şi financiar al Fondului pentru dezvoltare regională,îin scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională
  • Selectarea, contractarea, monitorizarea şi verificarea proiectelor finanțate prin intermediul agenţiei
  • Promovarea regiunii şi a activităților care decurg din politicile de dezvoltare regională
  • Alte activităţi conform atribuțiilor din Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

 

Obiectivele ADRBI

  • Realizarea coeziunii teritoriale, economice şi sociale în conformitate cu politicile UE şi cu PNDR, prin dezvoltarea competenţelor la nivel regional, prin promovarea cooperării intra şi inter-regionale, precum şi transnaționale, prin atragerea unor investiții de impact în regiune – publice, private şi mixte, prin scheme de parteneriat public privat (PPP), pentru o gestionare eficientă şi responsabilă a programelor şi proiectelor aprobate
  • Promovarea principiilor unei dezvoltări durabile a regiunii, prin implementarea PDR, accelerând procesele de inovare şi transfer de know-how, atât la nivel regional şi național, cât şi internațional

Principiile după care îşi desfăşoară activitatea ADRBI sunt cele care stau la baza politicii de dezvoltare regională în UE, respectiv subsidiaritatea, descentralizarea şi parteneriatul. ADRBI este organismul executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov – CDRBI, în a cărui coordonare se afla.

PROGRAME REGIONALE

POR 2014-2020

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 succede Programului Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice şi Fondurilor Europene și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015. În luna mai 2015 a fost lansat în consultare publică Ghidul solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

POR 2014-2020 se adresează celor cinci provocări pentru creștere la nivel național, identificate în Acordul de Parteneriat: competitivitatea și dezvoltarea locală, populația și aspectele sociale, infrastructura, resursele, administrația și guvernarea.

Acceseaza site-ul dedicat implementarii POR 2014-2020 in Regiunea Bucuresti-Ilfov

POR 2007-2013

Programul Operațional Regional (POR 2007-2013) a avut ca obiectiv strategic sprijinirea dezvoltării regiunilor României din punct de vedere economic și social, durabil şi echilibrat teritorial și sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere și îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază.

Programul Operaţional Regional a fost elaborat conform principiului european al subsidiarităţii, în baza strategiilor de dezvoltare regionale și se adresează regiunilor de nivel NUTS II în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1059/2003 de clasificare statistică a unităţilor teritoriale, care corespund celor 8 Regiuni de dezvoltare ale României.

Obiective specifice:

– Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane prin abordare policentrică
– Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, în special centrelor urbane şi a legăturilor acestora
– Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor
– Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri
– Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.
– Implementarea POR va contribui la diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.
– Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale.

Acceseaza site-ul dedicat implementarii POR 2007-2013 in Regiunea Bucuresti-Ilfov