ADR Sud Muntenia

CONTACT

Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,Călăraşi

+40 242 331 769

office@adrmuntenia.ro

Despre ADR Sud Muntenia

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR)  Sud Muntenia este o instituţie neguvernamentală, non profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale. Agenţia este principala organizaţie de nivel regional care are responsabilitatea şi autoritatea elaborării strategiei şi implementării politicilor de dezvoltare regionale.  Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii, organisme, societăţi comerciale, institute de cercetare, universităţi şi alte persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate interesate în dezvoltarea economică, socială şi culturală a regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia.

Domeniul de activitate al ADR Sud Muntenia: 

 • Organism Intermediar pentru REGIO – Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Programul Operaţional Regional 2014-2020, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională;
 • Organism Intermediar pentru POS CCE – Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională;
 • Administrare portofoliu de programe si proiecte;
 • Programare şi planificare regional;
 • Asigurare secretariat pentru  Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia;
 • Promovare Regiunea Sud Muntenia;
 • Dezvoltare parteneriatelor locale;

ADR Sud Muntenia

Istoric

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a început să funcţioneze din anul 1998 şi s-a constituit ca urmare a apariţiei primei legi a dezvoltării regionale, Legea 151/1998.

 

Ulterior aceasta a fost înlocuită cu Legea 315/2004, care, în prezent,  guvernează domeniul politicilor de dezvoltare regională.

ADR Sud Muntenia are  îşi desfăşoară activitatea în toate cele şapte judeţe componente ale Regiunii ( Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman). Sediul central al Agenţiei se află în Municipiul Călăraşi iar în celelalte şase judeţe Agenţia este reprezentantă de câte un birou judeţean unde îşi desfăşoară activitatea câte trei sau patru angajaţi

Colectivul este alcătuit din personal cu experienţă în gestionarea fondurilor europene, jumătate dintre actualii angajaţi având o vechime mai mare de 5 ani în cadrul instituţiei.

Cea mai mare parte a angajaţilor  ADR Sud Muntenia a beneficiat de cursuri de instruire, în ultimii an punându-se accent pe pregătirea pentru gestionarea fondurilor de post-aderare.
În desfăşurarea activităţii noastre, folosim resurse umane calificate ce acoperă întreg spectrul profesiilor ce asigură o implementare eficienta a programelor gestionate de ADR.

Serviciile oferite de ADR Sud Muntenia:

 • Consultanţă şi sprijin pentru solicitarea de finanţări alocate din REGIO
 • Sprijin şi consultanţă în managementul proiectelor finanţate de REGIO;
 • Consultanţă şi sprijin pentru solicitarea de finanţări alocate din POS CEE;
 • Sprijin şi consultanţă în managementul proiectelor finanţate de POS CCE;
 • Sprijin şi consultanţă în managementul proiectelor PHARE şi de la bugetul de stat;
 • Reprezentare regională şi punct de contact pentru donatori;
 • Identificarea oportunităţilor de finanţare;
 • Consiliere şi sprijin în investiţii;
 • Servicii de asistenţă tehnică şi de formare profesională pentru adulţi.

Sediul ADR Sud Muntenia

Sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este amplasat pe un teren cu o suprafaţă de 1.692 mp, în strada General Constantin Pantazi, nr. 7A, la ieşirea de vest din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi. Clădirea este de tip D + P + 3E şi are o suprafaţă construită desfăşurată de 2.025 mp.
Investiţia a fost realizată  cu fonduri nerambursabile, prin programul PHARE 2006 Coeziune Economică şi Socială „Sprijinirea ADR-urilor pentru reabilitarea /construcţia /achiziţia de sedii” linia de buget RO-PHARE-2006/018-147.04.01.05.02 şi cu sprijin financiar din partea  judeţelor din regiunea Sud Muntenia.
În data de 28 noiembrie 2008, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Construire sediul pentru ADR Sud Muntenia în municipiul Călăraşi” iar inaugurarea oficială a clădirii a avut loc în data de 30 noiembrie 2010.