S.C. ALMA ENGINEERING SRL

BROSURI

CONTACT

Str. Buzesti, nr. 61, bl. A6, apt. 62, sector 1, cod postal 011013, Bucuresti, Romania

: 004-0213170818

alma@almaeng.ro

DESPRE Alma Engineering

Principalele direcții de cercetare, dezvoltare, inovare sunt:

1. Cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul industrial, științific, tehnologic și managerial;
2. Servicii de asistență în derularea de proiecte de cercetare-dezvoltare și inginerești-inovative, inclusiv privind transferul de tehnologie;
3. Evaluarea tehnică și economică a imobilizărilor necorporale, incluzând brevete de invenție, know-how, documentații și servicii.

PRODUSE ŞI SERVICII

SERVICII OFERITE

1. Studii, analize, prognoze, metodologii, expertize în domeniul ingineresc;
2. Studii de piață aferente cercetării-dezvoltării industriei, altor ramuri sau activități cu specific tehnico-economic;
3. Proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, în domenii tehnice – inginerești și conexe (bioinginerie, biotehnologii etc.);
4. Baze de date pentru cercetare-dezvoltare, proiectare, producție și alte activități tehnico-economice;
5. Fundamentare proiecte de finanțare, elaborare studii de fezabilitate și planuri de afaceri;
6. Proiecte de valorificare industrială a brevetelor de invenție și a altor elemente de proprietate intelectuală / industrială;
7. Studii și analize privind managementul organizațional, studii de restructurare și de implementare a unor sisteme moderne de asistare a managementului firmei;
8. Demonstrare și diseminare rezultate CDI, de tipul: manuale de prezentare, pagini web etc.