BETA MARK ACTUAL SRL

BROSURI

CONTACT

Calea 13 Septembrie, Nr. 222, Bl. V52, Sc.1, Et.1, Ap.3, Sector 5

0722 919 062

office@betamark.ro

0 21 411 4117

DESPRE BETA MARK ACTUAL

 • BETA MARK ACTUAL SRL proiectează, execută şi comercializează o serie de produse destinate industriilor extractivă a petrolului, energetică şi constructoare de mașini, în conformitate cu normele europene şi certificării ISO 9001.
 • Activităţi în domeniul tehnologiilor cu microunde:
 • Cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic pentru:
  • uscări industriale (lemn, hârtie, ceramică, produse farmaceutice etc.),
  • produse chimice (vulcanizare cauciuc, producere polimeri etc.),
  • protecția mediului (decontaminare soluri, tratare deșeuri medicale şi radioactive),
  • conservarea patrimoniului (documente din arhive, biblioteci, monumente istorice);
 • Realizare studii de fezabilitate pentru potențiali utilizatori de tehnologii cu microunde;
 • Elaborare studii de expertiză privind performanţele instalațiilor tehnologice cu microunde.

 

 

 • Realizări in domeniul microundelor
 • Instalații tehnologice pentru producerea polimerilor;
 • Instalații cu microunde pentru impregnarea cablurilor telefonice;
 • Generatoare de microunde cu putere de ieșire variabilă;
 • Dispozitive componente pentru instalații tehnologice industriale cu microunde pentru procese de uscare, sintetizare, sterilizare etc. –
  • detecție putere directă şi reflectată în microunde pe trasee de generare, adaptoare de impedanță, ghiduri de undă (lansatoare de microunde, coturi E, coturi H, ghiduri radiante), incinte de procesare termică de tip etuvă, cuptor tunel, stand experimental pentru tehnologii cu microunde.
 • Consultanţă specifică domeniului microundelor;
 • Studii privind utilizarea energiei microundelor în procese de sterilizare şi incinerare a deșeurilor menajere şi medicale.

PRODUSE

Produse destinate industriei extractive a petrolului

 • Soluții polimerice pe bază de copolimeri poliacrilar-oligozaharida –
  • se utilizează în industria extractivă ca agenți de despersare şi reducere a filtrării cu efect sinergic pentru fluidele de foraj;
  • nu sunt inflamabile, toxice şi corozive;
 • Lubrifiant pentru fluidele de foraj pe bază de apa;
 • Stabilizator/inhibitor de hidratare a argilei pentru fluidele de foraj pe bază de apă;
 • Spumanți şi antispumanți pentru fluidele de foraj pe bază de apă.

Produse destinate domeniului energetic

 • Soluții polimerice antiscalante
  • acționează asupra mecanismului de formare a crustelor de săruri în instalațiile termice,
  • se utilizează cu același scop în industria petrolieră pentru tratarea apelor de zăcământ, nu sunt inflamabile, toxice sau corozive

Produse destinate industriei constructoare de mașini

 • Soluții sintetice aditivate
  • se utilizează ca agenți de: spălare, răcire şi lubrifiere;
  • conservanți şi degresanți pentru operații specifice industriei constructoare de mașini şi pentru tratamentul termic al pieselor din oţeluri aliate şi înalt aliate;
  • au efect de protecție anticorozivă temporară a materialelor prelucrare şi a utilajelor;
  • nu sunt inflamabile, toxice sau corozive.    

Produse destinate construcțiilor

 • Soluții sintetice concentrate
  • agent de curatare pentru asfalt și beton;
  • agent de curățare ciment, var, calcar și rugină;
  • au efect de protecție anticorozivă temporară a materialelor prelucrare şi a utilajelor;
  • reducerea absorbției de apă din beton.