Institutul de Prognoză Economică

BROSURI

CONTACT

Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5

004021.318.81.48

ipe@ipe.ro

DESPRE IPE

Institutul este component al Institutului Naţional de Cercetări Economice, din cadrul Academiei Romane. Potenţialul de cercetare al institutului este susţinut de activitatea a 23 cercetători, dintre care 12 au titlul de doctori în ştiinţe economice şi matematice şi 4 sunt doctoranzi. Peste 26% dintre cercetători sunt antrenaţi şi în activităţi didactice, iar peste 17% au deţinut importante funcţii în administraţia publică (Ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale, consilieri ai Primului Ministru).

PROIECTE

PROIECTE

Institutul realizează proiecte de cercetare în următoarele domenii:

  • Cercetare fundamentală – modelare şi prognoză economică, econometrie, macroeconomie, modelare non-lineară, cicluri reale ale afacerilor, cicluri endogene şi haos determinist, teoria consumului, modelarea economiei informale, Societatea Informaţională – Societatea Cunoaşterii (Noua economie)
  • Evaluarea politicilor – politici monetare şi politici fiscale, sustenabilitatea datoriei publice şi a deficitelor bugetare, politici de dezvoltare regională.
  • Studii empirice şi sondaje – determinanţii comportamentului gospodăriilor populaţiei, estimarea economiei subterane şi a componentelor sale, distribuţia veniturilor şi indicatorii sărăciei, tendinţe în structura consumului populaţiei
  • Studii de impact in contextul extinderii Uniunii Europene – raportul dintre criteriile convergenţei în termeni reali şi criteriile nominale, armonizarea legislativă cu normele UE şi reforma instituţională în vederea reducerii evaziunii fiscale, implementarea politicilor de dezvoltare în profil regional
  • Prognoze pe termen lung şi prognoze pe termen scurt – estimarea evoluţiei viitoare a principalilor indicatori macroeconomici (PIB, inflaţie, şomaj, datorie publică, masa monetară, economiile populaţiei, producţia industrială, cursul de schimb, investiţii, balanţa de plăţi etc.), precum şi comparaţii internaţionale.