iunie 12 2018 0Comment

Proiect SMARTI – Cluster Inovativ

Contractor: Asociația pentru promovarea Tehnologiei Electronice

logo_APTE+TUV_transparent

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Date de identificare proiect SMARTI

Finanțare: bugetul de stat

Denumirea Programului din PNIII: 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI

Denumirea Subprogramului: 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare – pentru creșterea productivității la nivelul întreprinderilor prin CDI

Tip proiect: Organizare și dezvoltare cluster – Cluster Inovativ

Titlul proiectului: Structură Managerială pentru un Ambient Robust, Tehnologic și Inovativ

Valoarea totală a contractului: 418.677,00 lei

Din care pe surse de finanțare:

Sursa 1 – de la bugetul de stat: 349.990,00 lei

Sursa 2 – din contribuție proprie: 68.687,00 lei

Durata proiectului: 24 luni

Scopul proiectului

Scopul proiectului este de a consolida și dezvolta un mediu inovativ și competitiv pentru o piață concurențială.

Obiectivul general al proiectului SMARTI, respectiv creșterea capacității de inovare și a competitivității membrilor cluster-ului ELINCLUS, în special a microîntreprinderilor și a celor mici și mijlocii este într-o perfectă concordanță cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, cu Strategia Dunării, cu Strategia Europa 2020, precum și cu Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

În urma implementării proiectului se are în vedere:

 • consolidarea excelenței managementului de cluster din cadrul entității de management APTE și recunoașterea competențelor clusterului ELINCLUS la nivel european (ESCA și platforme europene de colaborare);
 • sporirea încrederii membrilor clusterului ELINCLUS, precum și al altor companii regionale în potențialul de colaborare al acestui tip de asociere și creșterea parteneriatelor intra și inter cluster între IMM-uri și/sau cu scopul inovării de produse și servicii;
 • creșterea numărului de studenți certificați în domeniul tehnologiei electronice, în conformitate cu cerințele mediului industrial autohton și cu standardele internaționale în vigoare;
 • îmbunătățirea potențialului de inovare regional prin punerea la comun de tehnologii eletronice și software destinate dezvoltării de produse și servicii;
 • deschiderea către noi domenii de cercetare, dezvoltare și inovare în contextul Internet of Things (IoT), Smart Cities, Smart Tech și Industrie 4.0 de către IMM-urile membre ELINCLUS, precum și alte companii la nivel național.

Implementarea proiectului SMARTI

 • Analiza surselor și oportunităților de inovare la nivelul clusterului ELINCLUS având ca scop creșterea vizibilității acestuia;
 • Elaborarea studiului de analiză a competențelor membrilor clusterului în vederea stabilirii categoriilor de produse/tehnologii/servicii, inclusiv a nivelului de performanță și calitate a acestora, oferite de firmele din cluster;
 • Realizarea unor studii de piață pentru produse/tehnologii/servicii noi sau îmbunătățite ce pot fi realizate în cadrul Clusterului ELINCLUS;
 • Elaborarea unor studii de fezabilitate pentru dezvoltarea unor infrastructuri de CDI cu participare largă a agenților economici membri ai clusterului ELINCLUS;
 • Evaluarea EMC (APTE) în vederea certificării SILVER acordate de ESCA;
 • Promovarea unei vizibilități mai mari a clusterului în mediul economic, de cercetare și guvernamental prin includerea clusterului în rețele naționale și internaționale și actualizarea paginii web a clusterului (elinclus.ro);
 • Asigurarea cadrului necesar incubării de start up-uri și/sau spin off-uri (minimum 5) pe baza raportului analizei activităţii 1-3;
 • Identificarea competențelor la nivelul membrilor clusterului (întocmirea matricii de competențe);
 • Organizarea de working grupuri având ca și temă/subiect rezultatul analizei obținut în urma implementării Activității 1-3;
 • Crearea unui pol de susținere a colaborării membrilor clusterului pe baza raportului de la activitatea 1-2;
 • Susținerea mediului academic de profil în vederea formării resursei umane în concordanță cu cerințele industriei prin organizarea concursului TIE (tie.ro) și a conferinței SIITME (www.siitme.ro);
 • Organizarea unor programe de formare în cercetare, dezvoltare și inovare (CDI);
 • Participarea a cel puțin unui membru angajat al EMC ELINCLUS la 2 acțiuni de training privind marketingul, precum și transmiterea în cadrul a două seminarii, la nivelul EMC a celor asimilate;
 • Susținerea membrilor clusterului în vederea participării la proiecte ce contribuie la achiziția de echipamente;
 • Întărirea capacității de inovare a membrilor clusterului prin extinderea bazei tehnologice bazandu- ne pe studiile de fezabilitate intocmite
 • Identificarea elementelor necesare pentru a accede la structuri de rețele colaborative și posibila includere a clusterului ELINCLUS la aceste structuri în vederea asigurării unei vizibilități mai mari a membrilor clusterului;
 • Preevaluarea EMC (APTE) în vederea certificării GOLD acordate de ESCA