Proiect Wallachia eHUB (WEH)

Denumire proiect: Wallachia eHUB (WEH)

ID de proiect: EC/101083410 – WeH; POCIDIF/1147/2/1/161799

Wallachia eHUB (WEH) implementează proiectul WeH finanțat din fonduri nerambursabile, 50% prin Programul Europa Digitală (Digital Europe Programme – DEP) – EC/101083410 – WeH și 50% prin POCIDIF/1147/2/1/161799.

Proiectul vizează furnizarea de servicii de digitalizare și inovare a IMM-urilor/ APL-urilor (primării și consilii locale), în vederea eficientizării proceselor desfășurate prin transformarea digitală impusă de evoluția tehnologiilor informaționale, multimedia și de comunicație.

Valoare totală a finanțării: 3.172.262,50 Euro

Perioadă de implementare a proiectului: 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025

Regiunile de dezvoltare din România în care se implementează proiectul:

  • Regiunea Sud Muntenia
  • Regiunea București-Ilfov

Mai multe detalii pe site-ul official al proiectului weh.spiruharet.ro

APTE (Asociația pentru Promovarea Tehnologiei Electronice) este partener în cadrul consorțiului de proiect european Wallachia eHUB (WEH). WeH este un centru de inovare și digitalizare (European Dihital Innovation Hub) care derulează un proiect european într-un consorțiu regional format din 16 parteneri. Acest consorțiu  are ca obiectiv armonizarea reciprocă a capacităţilor de a oferi servicii specializate sub formă de soluții digitale şi de interoperabilitate aplicând tehnologii avansate precum AI, securitate cibernetică, robotică, mobilitate, tehnologii de localizare (GIS), Building Information Modelling (BIM). Proiectul WeH oferă o gamă de servicii de înaltă tehnologie, care se concentrează pe inginerie logistică, agricultura de precizie, Smart City, servicii cu dublă utilizare (dual use), urbanism, etc dar și pe programe de formare privind conceptele cheie ale digitalizării.

Industriile planificate pentru a fi sprijinite prin intermediul proiectului WEH în următorii trei ani sunt:  producție (mobilier, textile, structuri metalice și plastice, industria 4.0); industria agroalimentara; turism și patrimoniu (hoteluri, restaurante, bunuri de patrimoniu precum muzee, clădiri vechi, antreprenori implicați în turismul rural și piețe de nișă, inclusiv turism cu alimente ecologice de la producători locali); industria construcțiilor; energie, petrol și gaze; sănătate; automotive și autorități publice.

Obiectivele proiectului prevăd:  Sprijinirea nevoilor regionale de digitalizare și contribuția la crearea și consolidarea unei rețele de EDIH-uri la nivel european; Coordonarea și stimularea procesului de transformare digitală prin servicii și soluții inovatoare integrate, cu efect multiplicator în Regiunea Sud Muntenia, dar si in Regiunea București-Ilfov; Consolidarea capacității ca furnizor de servicii de digitalizare.

Partenerii consortiului de proiect WEH oferă următoarele tipuri de servicii: