RESEARCH TECHNOLOGY

BROSURI

CONTACT

Sos. Virtutii, nr 19D, et.6, birourile 8,9,10,11,12,13, București, Sector 6

0723338681

office@research-technology.ro

0215680191

DESPRE RESEARCH TECHNOLOGY

Înființată în anul 2014, Research Technology este o firmă nou-înființată inovatoare, al cărei obiectiv major, reprezentat prin codul CAEN principal, este cel de a furniza consultanța în domeniul tehnologia informației, respectiv oferirea de soluții IT&C moderne, care să facă față cererii din piață, în acest domeniu prioritar de dezvoltare. Descrierea activității curente (produse/servicii), politica de aprovizionare, clienții;

Societatea se canalizează pe servicii complete IT&C în managementul informației și tehnologiei.

SC Research Technology SRL își definește următoarele obiective strategice:

–          dezvoltarea cunoașterii în domeniul inovării astfel încât compania să fie un utilizator și un generator creativ de soluții și tehnologii în domeniul IT&C

–          realizarea soluției integrate complexe HUB-TECH și generarea de servicii cu impact științific mare, astfel încât să răspundem în piață necesității de creștere a inovării în cadrul întreprinderilor și stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare

–          dezvoltarea competențelor tuturor membrilor companiei prin sistemele de pregătire continuă proprii și ale sistemelor educaționale de interes.

–          Dezvoltarea și implementarea unor concepte noi în managementul companiei în scopul creșterii competitivității manageriale specifice firmei tehnologice inovative.

–          Dezvoltarea tehnologică inovativă, atât a companiei, cât și a soluțiilor oferite și a produselor fabricate la niveluri tehnologice de vârf;

–          Pătrunderea pe noi piețe și consolidarea poziției prin valoarea tehnologică a produselor, prin serviciile tehnologice inovative oferite

PROIECTE FONDURI EUROPENE

HUB TEHNOLOGIC inovativ bazat pe modele semantice și calcule de înaltă performanță HUB-TECH

S.C. RESEARCH TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul în București, Șos. Virtuții, nr. 19D, Birourile 8, 9, 10, 11, 12, 13, etaj 6, Sector 6, derulează, începând cu data de 01.09.2016, proiectul “HUB TEHNOLOGIC inovativ bazat pe modele semantice și calcule de înaltă performanță  HUB-TECH”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene ( MFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).

Valoarea totală a proiectului este de 4.765.899,89 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 4.449.918,34 lei (3.559.934,67 FEDR și 889.983,67 din Bugetul Național). Proiectul se implementează în Municipiul București pe o durată 24 de luni.

Obiectivul proiectului îl reprezintă stimularea inovării și creșterea productivității în cadrul S.C. RESEARCH TECHNOLOGY S.R.L., prin realizarea, producerea și comercializarea unui hub tehnologic inovativ HUB-TECH, care agregă resurse tehnologice și umane în vederea facilitării procesului de redactare de teme de cercetare/soluții tehnice optimizate, prin recomandarea semantică a unor resurse textuale relevante a fi consultate (de exemplu articole științifice, teze de doctorat, brevete etc.), introducerea de mecanisme pentru generarea parțială a documentației, precum și crearea unui forum de discuții care să ofere suport personalizat, cu scopul comercializării produselor și a serviciilor realizate. Rezultatele obținute în urma implementarii acestui proiect vor permite, în primul rând o absorție mai rapidă a fondurilor destinate CDI, prin generarea unor teme de cercetare/soluții tehnice optimizate mai bine încadrate din punct de vedere inovativ și prin alinierea acestor proiecte la tendintele globale de inovare pe un anumit domeniu.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană contact: Bănică Cosmin Karl

Funcție: Administrator

Tel: 0723338681, Fax: 0215680191, e-mail: cosmin@research-technology.ro

Nume persoana de contact: Dascălu Mihai

Funcție: Director proiect

Tel: 0726111090, Fax: 0215680191, e-mail: mikedascalu@yahoo.com