Strategia de marketing

Introducere

Istoria cluster-ului Elinclus începe la începutul lunii martie 2011, având sediul în București, bld. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, când un număr de 27 întreprinderi de electronică și software nou înființate se decid ca oficializeze colaborarea avută pe parcursul ultimilor 10 ani.
Cluster-ul ELINCLUS reunește entități din Regiunea București-Ilfov precum și structuri economice care colaborează cu acesta.

Domeniile de activitate ale membrilor cluster-ului sunt:

– Mecatronică;
– TIC;
– Producție și inginerie electronică;
– TIC (tehnologia informațiilor și comunicațiilor);
– Micro, nano, opto tehnologii.

Mediul de marketing - Macromediul de marketing

Organizația are ca obiective:

– Modernizarea și adecvarea Resurselor Umane;
– Punte de legătură între mediul de afaceri, mediul universitar și factorii guvernamentali în promovarea politicilor de inovare;
Expansiunea Cluster-ului ELINCLUS, dezvoltarea afacerilor, modernizarea și adecvarea Mediului de Afaceri;
– Inovare tehnologică, Transfer tehnologic și Colaborare comercială;
– Modernizarea și adecvarea Mediului de Afaceri;
– Promovarea colaboratorilor intercluster în vederea identificării soluțiilor privind dezvoltarea de produse innovative cu valoare adăugată mare;
– Consolidarea și dezvoltarea intrastructurii tehnologice pentru creșterea competitivității firmelor precum și formării resursei umane necesare susținerii procesului de inovare;
– Promovarea și susținerea acțiunilor de integrare europeană a firmelor inovative în cadrul participării lor la programul Comisiei Europene Horizon 2020.

Un element major de importanţă absolută pentru organizație la momentul actual îl constituie tehnologia. Ţinând cont de analiza diagnostic din planul de dezvoltare a cluster-ului, se poate concluziona că această organizație, pentru a-şi putea asuma responsabilităţi pe pieţele de desfacere, pentru a deveni performant şi viabil pe piaţa globală, transferul de tehnologie prezintă o importanţă strategică, alături de care cercetarea-dezvoltarea, ca sector al cluster-ului, se impune a se dezvolta puternic.

Strategii de marketing - Strategii de produs

Respectarea procedeelor şi proceselor tehnologice de fabricaţie garantează menţinerea calităţii produselor.
Produsele sunt executate în conformitate cu cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice de firmă.
Cluster-ul ELINCLUS aplică o strategie care presupune realizarea de produse de niveluri calitative diferite, corespunzătoare diferitelor segmente de consumatori.

Ca elemente de îmbunătăţire calitativă enumerăm:

– îmbunătăţirea funcţionalităţii;
– îmbunătăţirea calităţii materiilor prime, a esteticii.

Alte strategii aplicate de membrii clusterului:

1. Dezvoltarea pieţei externe;
2. Dezvoltarea pieţei interne;
3. Strategie de penetrare a pieţei externe şi interne.

Strategii de marketing - Strategii de pret

Una dintre strategiile de preţ practicate de membrii cluster-ului este strategia preţurilor diferenţiate în funcţie de cantitate.Se înregistrează comanda împreună cu documentaţia tehnică de la client şi se transmite sectorului marketing. Se analizează şi se stabileşte: posibilităţile de execuţie, preţurile şi termene de livrare.
Compartimentul marketing clarifică cu clientul eventualele divergenţele apărute între condiţiile impuse prin comandă şi posibilităţile de execuţie, după care se întocmeşte anexa la contract. Anexa la contract trebuie să conţină analiza tehnico-economică în care sunt incluseobligatoriu STAS-urile necesare.