Asociația TANDEM

CONTACT

+40744 553 278

georgescuflorin1975@gmail.com

DESPRE ASOCIAȚIA TANDEM

Ce îşi doreşte Asociaţia Tandem şi la ce bun o nouă asociaţie în condiţiile unui spaţiu deja aglomerat pe piaţa ONG-urilor din Romania? Asociaţia Tandem, ca de altfel multe ONG-uri românești, are ca scop asigurarea oportunităţilor de exprimare socio-profesională şi educativ-culturală pentru grupurile de persoane cu risc de excluziune socială.

Noutatea pe care o propune Tandem decurge din dubla mea experienţă: cea de beneficiar a ceea ce se cheamă protecţie socială, şi cea pe care educaţia în domeniul excluziunii mi-a oferit-o.”

FLORIN GEORGESCU

Președinte Asociaţia Tandem

În primul rând, principiul care definește activitatea noastră este acela al centrării pe individ şi nu pe colectivitate.

Un al doilea principiu este cel al ierarhiei care statuează o anumită ordine în abordarea incluziunii sociale.

Modelul incluziv pe care îl propunem, având ca principal criteriu accesibilitatea, este următorul:

Prima condiţie, esenţială pentru a crește activismul social şi autonomia personală pentru diferitele categorii de persoane cu dizabilităţi, este mobilitatea. Fără realizarea acestui deziderat, îşi pierd valabilitatea şi potenţialul de incluziune toate celelalte măsuri care definesc incluziunea socială.

În acest sens, unul dintre obiectivele noastre strategice este înfiinţarea unui centru de consultanţă pentru accesibilizare urbană destinat persoanelor cu dizabilităţi. Acest centru îşi propune implementarea unor soluţii moderne de accesibilizare, bazate pe tehnologiile inteligente, pentru persoanele cu dizabilităţi.

Un alt obiectiv, a cărui realizare contribuie la creşterea mobilităţii şi autonomiei personale pentru toate categoriile de deficienţe, este înfiinţarea unui centru sportiv paralimpic destinat deopotrivă sportivilor cu dizabilităţi şi sportivilor valizi.

Totodată, ne propunem să obţinem expertiza pentru a iniţia formarea de instructori de mobilitate (instructori sportivi, instructori pentru tehnologii de acces etc.).

Mobilitate urbană

In afara domeniului sportiv, ne centrăm atenţia asupra unor proiecte de maximă prioritate din domeniul mobilităţii urbane pentru persoanele cu deficienţe de vedere, bazate pe noile tehnologii inteligente şi pe utilizarea smart-phone-urilor.

Unul dintre proiecte, Smart Public Transport, are ca scop accesibilizarea mijloacelor de transport cu noile tehnologii iBeacon cu ajutorul cărora utilizatorii nevăzători să ştie numărul autobuzului, înainte ca acesta să sosească în staţie.

Un al doilea proiect, Tandem Navigator, urmăreşte dezvoltarea unei aplicaţii GPS accesibilizată persoanelor cu deficienţe de vedere.

Cel mai nou proiect este Tandem Acces, care are ca obiectiv accesibilizarea stațiilor de metrou din București.

În derularea acestor activităţi ne stau alături Fundaţia VodafoneING BankFundația OrangeUp2Date SoftwareOnyx Beacon din ClujRegia Autonomă de Transport Bucureşti şi Meridian Taxi. Pentru promovarea iniţiativei, ne susţin partenerii noştri, Hotnews şi GMP.

Este de prisos să vorbim despre utilitatea tot mai largă pe care o au smart-phone-urile pentru persoanele cu dizabilităţi. Există deja o gamă extrem de variată de aplicaţii mobile şi sarcinile pe care acestea le pot îndeplini. Dispozitivele inteligente au devenit instrumente extrem de necesare persoanelor cu dizabilităţi.

Un obiectiv important al Asociaţiei Tandem este acela de a înfiinţa un centru de cercetări în domeniul tehnologiilor asistive şi de acces.

Urmărim de aceea să încheiem acorduri cu mai mulţi producători de tehnologii de acces pentru a le aduce pe piaţa din România.

Şi, nu în ultimul rând, vom încerca să fondăm camere de resurse tehnologice şi umane pe lângă instituţiile tradiţionale de învăţământ destinate persoanelor cu dizabilităţi.

Cu toate că în instituţiile de învăţământ destinate persoanelor cu deficienţe există laboratoare de informatică, cu toate că, în general, elevii cu deficienţe utilizează computerul în mod curent, tehnologia informaţiei nu face încă parte din actul didactic, acesta desfăşurându-se în forma lui clasică. Prin urmare, Asociaţia Tandem îşi propune iniţierea unui proces de elaborare a unor manuale multimedia destinate elevilor cu deficienţe, care să le ofere posibilitatea însuşirii şi utilizării mai multor modele şi tehnici de învăţare.

Avem în vedere dezvoltarea şi implementarea unei platforme multimodale sau a unui portal de servicii publice perfect accesibilizate pentru diferitele categorii de persoane cu deficienţă şi pentru persoanele de vârsta a treia cu mobilitate redusă. Urmărim punerea la îndemâna beneficiarilor a unei serii de instrumente care să le înlesnească utilizarea serviciilor publice. Prin intermediul acestei platforme, utilizatorii vor avea posibilitatea să beneficieze de servicii precum consultanţa juridică, financiar – bancară, programarea la serviciile de sănătate etc.

Paradigma aflată la baza protecţiei sociale în Romania statuează persoana cu risc de excluziune socială doar ca pe un consumator de servicii, beneficiară a unor programe de integrare şi reabilitare socială, fără să pună accentul pe ceea ce poate oferii ea comunităţii. Sunt foarte rare cazurile în care persoanele cu dizabilităţi sunt direct implicate în iniţierea şi derularea unor programe care se adresează comunităţii în care locuiesc. De asemenea, există extrem de puţine persoane cu dizabilităţi în posturi de decizie în cadrul instituţiilor de stat care au ca obiect de activitate elaborarea şi implementarea strategiilor şi legilor în domeniul incluziunii sociale. În acest fel, nu este valorizată o expertiză preţioasă, care ar putea oferi un plus de viziune şi valoare acestor legi şi strategii.

Asociaţia Tandem îşi propune valorizarea şi exploatarea abilităţilor şi competenţelor persoanelor cu risc de excluziune socială prin activităţi de lobby, în vederea promovării acestora în posturi cheie în domeniul politicilor protecţiei sociale. În acelaşi timp vom urmări implicarea persoanelor cu dizabilităţi în campanii de educare socială care nu au legătură doar cu starea de deficienţă. Numai printr-o astfel de activitate se poate ajunge la o stare de normalitate îndelung clamată, însă niciodată transpusă în fapt, demonstrând că această categorie socială prezintă un potenţial real, care trebuie valorizat social.