Centrul de Cercetare în Optoelectronică

BROSURI

CONTACT

office@elinclus.ro

DESPRE UPB-CCO

Centrul de Cercetare în Optoelectronică desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, de pregătire, informare, documentare, expertizare şi consultanţă în domeniul micro şi nanostructurilor fotonice, prelucrarea optică a informaţiei şi a comunicațiilor pe fibră optică.

UPB-CCO promovează cooperarea pe plan naţional şi internaţional, sprijinind activităţile de promovare şi diseminare a cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice prin conferinţe, seminarii, publicaţii ştiinţifice, afilieri la asociaţii profesionale şi schimb de specialişti.

Centrul îşi propune să realizeze următoarele :

 • Să asigure transferul tehnologic a celor mai valoroase rezultate ale cercetării din universități și întreprinderi către industria românească;
 • Să participe la dezvoltarea și integrarea europeană a învățământului ingineresc din România;
  Să consolideze relația dintre universități şi întreprinderi;
 • Să participe la efortul global de activitățile de cercetare-dezvoltare, orientat spre concepția și fabricarea produselor românești.
 • Să organizeze programe educaţionale la nivel universitar şi post-universitar, master, doctorat
 • Să desfăşoare proiecte de cercetare multi-disciplinare în domeniul micro şi nanotehnologiilor

PRODUSE

 1. Multiple SAW (Surface Acoustic Wave) Sensors
 2. Optical Method for Constructive Measurements of Inter-digital Transducers
 3. Light Power Measurements in a Large Spectral Range (700 -1800 nm)
 4. Laser Diodes for Fiber Optic Communication (1310nm and 1550nm)
 5. High sensitivity and high speed silicon photo detectors
 6. High accuracy 3D positioners