Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco-Metalurgice – UPB ECOMET

BROSURI

CONTACT

Splaiul Independentei 313, corp J, sala JF 002, sector 6

(004) 021.402.95.92

ecomet@ecomet.pub.ro

DESPRE Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco-Metalurgice – UPB ECOMET

Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco-Metalurgice (ECOMET UPB) a fost fondat in 2001 şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti. Obiectul de activitate îl constituie cercetările multidisciplinare în domeniul materialelor avansate (materiale metalice, nanomateriale și aliaje speciale) și ingineriei mediului.

Centrul nostru este certificat SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 si acreditat în conformitate cu SR EN ISO / CEI 17025:2005 (Anexa). De asemenea, ECOMET UPB este autorizat I.S.C.I.R. (RADTE IP; RADTP-RADTI-RADTA IP; RTED) pentru efectuarea de expertize mecanice și metalurgice pentru a evalua durata de viață în condiții de securitate a echipamentelor industriale.

ECOMET UPB a finalizat recent un proiect important, METEXPERT, care a fost co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, având ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii pentru domeniul științei materialelor și a expertizei. Ca rezultat, mai multe laboratoare sunt pe deplin operaționale și capabile să furnizeze servicii de înaltă calitate în domeniul materialelor metalice, nanostructurate si aliaje.

Beneficiind de serviciile unor specialişti recunoscuţi în domeniu, având infrastructura necesară pentru îndeplinirea celor mai exigente cerințe, amplasat în mediu universitar prestigios, Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco-Metalurgice – ECOMET UPB constituie una dintre instituţiile cele mai adecvate pentru a rezolva provocările și cerințele care apar în domeniul protecţiei mediului şi a expertizei tehnice a materialelor metalice.

Servicii

Expertize mecano-metalurgice:

 • examinări, verificări şi investigații în vederea evaluării stării tehnice a echipamentelor industriale (supuse prescripţiilor tehnice ISCIR)
 • evaluarea duratei de funcționare remanente a echipamentelor industriale
 • diagnoze şi expertize tehnice
 • analize tehnice post-avarie
 • investigarea şi expertizarea structurală a materialelor metalice prin microscopie optică, microscopie electronică de baleiaj (SEM) şi microanaliză de raze X (EDAX)
 • analize chimice pe materiale metalice feroase şi neferoase prin spectrometrie de emisie optica şi spectrometrie de raze X
 • analize calitative şi cantitative de faze prin difracţie de raze X
 • încercări mecanice
 • analize structurale nedistructive cu replici metalografice conform ISO 3057 pe produse industriale în stare nesudată şi sudată supusă inspecţiilor şi expertizărilor
 • măsurători de tensiuni interne reziduale prin difracţie de raze X
 • măsurători de împrăştiere de raze X la unghiuri mici pe nanopulberi (SAXS).

Încercări mecanice

 • Expertize de mediu
 • Analize:
 • Analize ape potabile, uzate, de suprafață
 • Levigate din deşeuri
 • Soluri, nămoluri
 • Deşeuri
  • Modelarea dispersiei poluanților atmosferici
  • Evaluarea, validarea şi prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră

Echipamente disponibile la ECOMET

Durimetru static universal

Microscop electronic cu baleiaj (SEM)

Microscop de forță atomică

Microscop optic metalografic

Microscop Metalografic Leica

Cuptor de elaborare aliaje speciale

Spectrometru de emisie optică

Defectoscop cu ultrasunete cu palpator multistrat

Aparat pentru măsurători grosimi cu US

Aparat de măsurat grosimile straturilor de materiale

Videoendoscop

Jug Magnetic

Durimetru Portabil

Mașină universală de tracțiune

Ciocan pentru încercare la încovoiere

Echipamente Fluaj

Microdurimetru

Cameră testare coroziune

Fluorescență cu raze X

Difracție cu raze X

Depunere automată cu plasmă

Strung universal

Freză

Mașină de debitat

Mașină de înglobat

Mașină de șlefuit

Masină de electropolisare

Moară

Presă

Electrospinning

Potențiostat / Galvanostat

Spectrometru cu absorbție atomică cu flacără

Spectrometru cu absorbție atomică cu cuptor de grafit

Spectrometru de absorbție moleculară

Electroforeză capilară EC

Lichid-cromatograf cuplat cu spectrometru de masă

SPECTROFOTOMETRU DE ABSORBȚIE ATOMICĂ tip ContrAA 800D

Zetasizer Nano ZSP

HPLC cu Triplu Quadrupol LC / MS

Spectrometru Interspec 200-X FTIR

AUTOCLAVĂ DINAMICĂ