Universitatea Politehnica din Bucureşti - UPB

BROSURI

CONTACT

Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6

+ 40-21-402 91 00

relatii.publice@upb.ro

DESPRE UPB

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti reprezinta o parte integranta a comunitatii academice internationale, impartasind crezul in aceleasi valori morale, educationale, stiintifice si culturale. In conditiile fenomenului de globalizare, UPB este preocupata de intarirea participarii la schimbul international de valori, iar ca urmare a prestigiului de care se bucura, actualmente exista programe de colaborare cu peste 150 de universitati din 27 de tari din Europa, America, Asia si Africa.

Despre UPB

CERCETARE

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este cea mai mare universitate tehnică din România şi lider în cercetarea ştiinţifică universitară din ţara noastră, fiind singura universitate din România care se află în toate domeniile de ierarhizare în categoria A.

La orizontul anului 2020, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti îşi propune să devină o universitate de top în Sud-Estul Europei în cercetarea ştiințifică şi totodată un pol de competență, cunoaştere şi competitivitate.

Principalele obiective şi acţiuni în acest scop au în vedere câştigarea unei reputații internaționale în domeniul cercetării, identificarea şi dezvoltarea unor direcții de cercetare care pot aduce un avantaj competitiv universității, precum şi generarea de idei inovatoare şi producerea cunoaşterii ştiințifice fundamentale şi aplicate în abundență.

Pentru atingerea acestor obiective a fost dezvoltată o strategie axată pe 11 direcţii de acţiune:

1) aglutinarea activităților ştiințifice din domeniile caracteristice universității într-o entitate cu potențial de rezultate teoretice şi aplicative de nivel înalt – Institutul de Cercetări “Politehnica”,  în paralel cu menţinerea şi întărirea autonomiei centrelor de cercetare cu rezultate notabile în activitate;

2) stimularea competiţiei interne din universitate;

3) premierea rezultatelor ştiinţifice remarcabile;

4) dezvoltarea performanțelor cercetării prin ridicarea standardelor ştiințifice în şcolile doctorale de la nivelul fiecărei facultăți;

5) stimularea constituirii de grupuri de cercetare pe domenii interdisciplinare;

6) atragerea în grupurile de cercetare din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a studenților de top;

7) internaționalizarea activității de cercetare ştiințifică;

8) alcătuirea unei baze de date performante privind producția ştiințifică a Universității POLITEHNICA din Bucureşti;

9) stabilirea temelor de cercetare prioritare Orizont 2020 ca obiective strategice pentru activitatea de producție ştiințifică a universității;

10) dezvoltarea activității de cercetare ştiințifică şi inovare, în vederea valorificării prin transfer tehnologic, în domenii vizate de strategia Orizont 2020 ca fiind prioritare pentru dezvoltarea capacităților industriale;

11) susţinerea şi promovarea activităților de cercetare care au în vedere produse şi servicii inovatoare, care oferă oportunități de afaceri şi îmbunătățesc viața oamenilor, inclusiv prin crearea de firme spin-off / start-up.

 

Fonduri Structurale POSDRU

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Calendarul orientativ al lansărilor competiţiilor organizate în cadrul Programului Operaţional Competitivitate POC poate fi găsit la următoarele adrese:

– pentru  Axa Prioritară 1 – „CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/17.12/POC.Axa1.Program.lansari.competitii.pdf

– pentru  Axa Prioritară 2 – „Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă”: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/17.12/Programari.lansari.AP.2.pdf

Rezultatele preliminare ale competiţiei lansate în luna mai 2015 (Axa Prioritară 1, secţiunile A-G) au fost postate pe pagina: http://www.poc.research.ro/rezultate-competitii

La adresa: http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014 pot fi găsite cele mai noi informaţii referitoare la Programul Operaţional Competitivitate, documente de referinţă, calendarul orientativ al lansărilor, statistici şi anunţuri.

Programul Operaţional Dezvoltare Regională 2014-2020

La adresa: http://www.fonduri-ue.ro/por-2014#axe-finanțare pot fi găsite cele mai noi informaţii referitoare la Programul Operaţional Dezvoltare Regională, documente de referinţă, calendarul orientativ al lansărilor, statistici şi anunţuri.

Buletin Stiintific

http://www.scientificbulletin.upb.ro/index.php

În luna martie 1929 apărea la Bucureşti primul număr al “Bulletin de Mathématiques et de Physique pures et appliquées de l’Ecole Polytechnique Roi Carol II”, în care urmau să se publice – conform recomandării colegiul de redacţie – în special, rezultatele cercetărilor cu caracter original ale membrilor corpului didactic al şcolii. La data apariţiei era cea de a treia revistă de profil din ţară.
Încă de la primul număr, în pofida titlului aparent limitativ, Buletinul a conţinut note şi articole atât din domeniul matematicilor şi fizicii, cât şi din domeniile tehnice specifice şcolii.

În aceea perioadă de început, nivelul ştiinţific al publicaţie a fost ridicat prin contribuţia unor personalităţi devenite savanţi de renume precum E. Abason, A. Avramescu, D. Barbilian (I. Barbu), A. Beleş, C. Budeanu, E. Carafoli, N. Ciorănescu, G.G. Constantinescu, Welton Crook, S. Froda, D. Germani, I. Gheorghiu, M. Ghermănescu, Harold Hilton, A. Ioachimescu, M. Manoilescu, Gh. Mihoc, Gr. Moisil, Tr. Negrescu, C. Neniţescu, O. Onicescu, D. Pavel, D. Pompeiu, Al. Proca, Gh. Simionescu, Ş. Solacolu, T. Tănăsescu, N. Vasilescu – Karpen, V. Vâlcovici. Revista s-a impus repede obţinând un ridicat prestigiu internaţional, fapt ce i-a permis un bogat schimb de publicaţii cu alte şcoli din lume sau cu academii, edituri, biblioteci şi alte instituţii interesate.Continuând tradiţia stabilită de “Bulletin” revista şi-a îmbogăţit permanent conţinutul şi şi-a ridicat nivelul ştiinţific contribuind la renumele instituţiei pe care o reprezintă.

De-a lungului timpului revista a apărut sub diverse nume: The Scientific Bulletin continues the old periodicals of University POLITEHNICA of Bucharest (UPB): Bulletin de Mathématiques et de Physique pures et appliquées de l’École Polytéchnique (1929 – 1940), Buletinul Politehnicei din Bucureşti (1941 – 1954), Buletinul Institutului Politehnic Bucureşti (1955 – 1992) Scientific Bulletin of University „Politehnica” of Bucharest (1992 – prezent).
 În prezent revista Buletin Ştiinţific conţine patru serii:

Seria A: Matematică şi fizică aplicate,

Seria B: Chimie şi ştiinţa materialelor

Seria C: Inginerie electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor,

Seria D: Inginerie mecanică.
Revista “Buletin Ştiinţific” reprezintă cartea de vizită a Universităţii noastre şi are menirea să circule în mediile universitare din ţară, din străinătate pentru a face cunoscute rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică depuse de cadrele didactice din Universitatea Politehnica din Bucureşti.

De-a lungul a 190 de ani de existenţă UPB reprezintă una din instituţiile fundamentale şi de prestigiu ale învăţământului universitar românesc, reprezentând sursa principală de specialişti în tehnică din Romania. In clasificarea recentă a universităţilor din Romania, universitatea noastră este prima în ceea ce priveşte producţia ştiinţifică.
Revista este publicată de patru ori pe an.
Fiecare articol trimis este recenzat de 2 recenzori. Un articol trebuie să aibă două recenzii favorabile pentru a fi publicat. Colectivul editorial al fiecărei serii include profesori din UPB, unii dintre ei aparţinând Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania şi Academiei Oamenilor de Ştiinţă, precum şi profesori aparţinând unor universităţi din străinătate.